Techniques

 

 

Ashi waza Koshi waza Kwansetsu waza Ne waza osae komi waza Shime waza Sutemi waza Te waza

 

 

Les nouvelles régles d'arbitrage